Tavsiya Qiziqarli Maqolalar

Ma `lumot

21.1: Biologik xilma-xillikning qadri - Biologiya

Learning ObjectivesDefine biodiversity.Distinguish among ecosystem, species, and genetic diversity, explaining the value of each.Define and provide examples of ecosystem services.Distinguish between species richness and species evenness.Explain the importance of biodiversity hotspots and identify the characteristics of endemic species.
Read More
Ma `lumot

Bu qanaqa baliq?

I was out snorkeling at Biscayne Bay in Miami, Florida in the shallow waters near the shore when I saw this fish. What fish is this? I see it has black spots at the bottom and five white lines alo…
Read More
Ma `lumot

7.1: Ikkilamchi ildiz - biologiya

Ko'pgina urug'li o'simliklarda ikkilamchi o'sish birinchi yilida poyada boshlanadi va yana ko'p yillar davom etadi. Bu o'simliklar yog'ochli deb tasniflanadi. Ular periderm va yog'och kabi ikkilamchi to'qimalarni, qobiq kabi uchinchi darajali tuzilmalarni rivojlantiradi. Ikkilamchi floema va ksilemani (boshqa nomlar metafloem va metaksilem) ishlab chiqarishning birinchi bosqichi - bu tomirlar to'plami ichida hujayralar bo'linishini o'z ichiga olgan tomir kambiyini hosil qilishdir. to'plamlar orasidagi parenxima (rasm (PageIndex 1 )).
Read More