Tavsiya Qiziqarli Maqolalar

Ma `lumot

7.4: Fotosintez - Biologiya

Kimyoviy jihatdan fotosintez nafas olishning teskari reaktsiyasidir. Ikki reaksiyani solishtiring: C6H12O6 + 6O2 ⇔ 6CO2 + 6H2O (DGo = -687Kkal/mol) 6CO2 + 6H2O ⇔ C6H12O6 + 6O2 (DGo = +687Kkal/mol) oksidlanish (toʻliq oksidlanish) 1 boʻlsa. glyukoza H2O va CO2 ga, keyin fotosintez (2-reaktsiya) H2O dan elektronlar yordamida CO2 ni kamaytirishdir.
Read More
Ma `lumot

17.1: Ekotizim va evtrofikatsiya laboratoriyasi - biologiya

Learning ObjectivesDefine eutrophication and explain how human behaviors lead to eutrophication.Explain how algae blooms are detrimental to aquatic ecosystems.Explain how zooplankton might impact algae blooms caused by cultural eutrophication.Predict the effects of changes in an aquatic ecosystem using a computer modelA SlideShare element has been excluded from this version of the text.
Read More