Ma'lumot

CentriolalarElektron mikroskop ostida kuzatiladigan tsentriolalar

Ular nima - ta'rif

Tsentriolalar - hayvonlarning (shu jumladan odamlarning) ko'pchilik turlarining eukaryotik hujayralari sitoplazmasida joylashgan tuzilmalar.

Asosiy xususiyatlari:

- ular silindrsimon shaklga ega;

- Centriolalar to'qqizta uch mikrotubulalardan iborat;

- Centriolalar hujayralar markazida joylashgan;

- juft bo'lib ajratilgan;

- o'z-o'zini takrorlash qobiliyatiga ega.

Hujayralardagi Centriole funktsiyalari:

- Hujayra bo'linish jarayonida katta ahamiyatga ega.

- Miyopik milni (meiosis va mitozda ishtirok etadigan sitoskelet tuzilishi) tashkil etishda ishtirok etish.

- ular kiliya va flagella (filamentli hujayrali o'simtalar) shakllanishida harakat qilishadi.


Video: $50,000 Game Of Extreme Hide And Seek - Challenge (Dekabr 2021).